PROJEKTI

ZEVinnovation projekt

O ZEVinnovation projektu

ZEVinnovation je transnacionalni partnerski projekt financiran sredstvima EGP-a i Norway Grant fonda za regionalnu suradnju. Projekt podupiru multidisciplinarni partneri iz cijelog EGP-a, koji se obvezuju okupiti najbolja poduzeća sa značajnim potencijalom za inovacije i razvoj.

Misija projekta

Globalno tržište pomorske industrije u posljednjih deset godina pretrpjelo je velike promjene, što je posebno utjecalo na europsku brodogradnju. Biogradnja zahtijeva osmišljavanje inovativnih rješenja i razvoj novih tehnologija. Nadalje, kako bi se prepoznala potreba za smanjenjem emisija stakleničkih plinova i onečišćavanja zraka, postoji veća potreba za ubrzanjem razvoja i primjene inovativnih tehnologija bez emisija. 
Standardi, propisi i strategije zaštite okoliša jedan su od glavnih čimbenika koji usmjeravaju razvoj ove tradicionalno važne industrije za europsko gospodarstvo. 
Naša misija je okupiti članove zainteresirane za plovila s nultom emisijom i povezane tehnologije te osigurati trajno prilagođena rješenja za povećanje inovacijske sposobnosti diljem EGP-a. 
ZEVinnovation olakšava podržavanje inovatora, malih i srednjih poduzeća, istraživačkih organizacija, klastera i drugih organizacija te im pomaže u poduzimanju uspješnih i učinkovitih koraka u upravljanjima inovacijskim procesima.

Ciljevi projekta

Cilj projekta ZEVinnovation je uspostaviti održivu i učinkovitu mrežu za razvoj inovativnih plovila s nultom emisijom i povezanih tehnologija koje će okupiti relevantne i aktivne dionike. 
Glavni cilj je da osim financiranja sponzorstvom, članarinama, EU fondovima i drugim bespovratnim sredstvima, ZEVinnovation HUB bude  uključen u umrežavanje, marketing, inovacije, razvoj i prijenos tehnologije. 
Cilj je doprinijeti jačanju transnacionalnog ekosustava provedbom pilot-programa usmjerenih na zajednički razvoj i tržišnu upotrebu plovila s nultom emisijom i povezanih tehnologija, istovremeno povezujući kapacitete zemalja EGP-a koje imaju snažnu pomorsku tradiciju i trenutačne pionirske inicijative.

Vrijeme trajanja projekta

Projekt 2018-1-1185 trajat će od srpnja 2020. do siječnja 2024. 

Predviđeno je opsežno širenje putem niza transnacionalnih događaja. ZEVinnovation povezat će profesionalni razvoj i raspon resursa vezanih uz plovila s nultom emisijom i povezane tehnologije. 
Nadalje, ZEVinnovation će se tijekom sljedeće četiri godine usredotočiti na širu svijest zajednice o važnosti standarda, propisa i strategija zaštite okoliša, istodobno podupirući inovacije i razvoj održivih tehnologija bez emisija.

Više o ZEVinnovation projektu možete vidjeti na njihovoj web-stranici , Facebooku ili LinkedIn-u.