TRANSFER TEHNOLOGIJE

Transfer tehnologije

Projektni transferi znanja u gospodarstvo, glavna su djelatnost CTTa. 
Kao potporna institucija razvojno inovacijskoj djelatnosti FSB-a, CTT radi na prijenosu nalaza znanstvenih istraživanja, ideja i izuma „iz laboratorija“ na tržište. Ta aktivnost se provodi u svim oblicima transfera tehnologije koji su prikladni za rezultate projektnih aktivnosti: pružanjem podrške u zaštiti intelektualnog vlasništva, predkomercijalizacijom intelektualnog vlasništva, licenciranjem intelektualnog vlasništva te putem tvrtki zasnovanim na rezultatima istraživanja. Komercijalizacija rezultata istraživanja kroz licenciranje te spin-out i start-up tvrtke predstavlja suštinu društveno poželjnog i etički prihvatljivog akademskog poduzetništva.

CTT je od svog osnutka do danas realizirao više desetaka projekata transfera tehnologije u gospodarstvo i komercijalizacije inovacija. On nije usmjeren samo transferu znanja FSB-a u gospodarstvo, već je snažno integriran u cijelu znanstvenu zajednicu te pruža usluge transfera tehnologije mnogim fakultetima i znanstvenim institutima.

CTT je također aktivan na razvojno-inovacijskim projektima usmjerenima izgradnji vlastitih kapaciteta i stvaranju sinergije s drugim komplementarnim organizacijama za učinkovitije provođenje suradnje istraživačke zajednice i industrije