SEMINARI

U CTT-u se provodi kontinuirana izobrazba polaznika za različite teme koje su od interesa za gospodarstvo. Seminari, stručna okupljanja i tečajevi za sudionike iz gospodarstva provode se kako bi se stručnjacima svih profila omogućilo da prate najnovija znanstvena postignuća u svojoj struci te tako, i nakon završetka studija, a tijekom svojeg radnog vijeka, budu vrhunski obrazovani i osposobljeni za rješavanje najsloženijih inženjerskih problema. Stoga se izobrazbe redovito ažuriraju i prilagođavaju novinama na tom području

ENERGETSKO SVOJSTVO I OPTIMIZACIJA nZEB ZGRADA 26.05.2022.

 

 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA HRN EN ISO/IEC 17065:2013
  21.12.-23.12.2021.
  PROGRAM I PRIJAVNICA • IZVOĐAČI PRIPREME ZA VATROGASNE APARATE I BOCE ZA DISANJE / RONJENJE
  07.12.2021.
  PROGRAM I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA HRN EN ISO / IEC 17065:2013
  10. – 12. prosinca 2019. 
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi i Hrvatskoj
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad certifikacijskih tijela za proizvode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 

PROGRAM I PRIJAVNICA 


 • USTROJSTVO INSPEKCIJSKIH TIJELA PREMA HRN EN ISO / IEC 17020:2012
  03. – 05. prosinca 2019.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

PROGRAM I PRIJAVNICA  


 • SLJEDIVOST I MJERNA NESIGURNOST 
  27. – 28. studeni 2019.
  Glavne teme seminara su:
  – Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost
  – Uspostava povjerenja u mjeriteljstvo u RH
  – Međunarodno povjerenje u mjeriteljstvo
  – Koje umjernice prihvatiti pri ocjenjivanju
  – Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • OPREMA POD TLAKOM NISKE I VISOKE RAZINE OPASNOSTI
  21. studeni 2019.
  Voditelj programa: prof. dr. sc. SREĆKO ŠVAIĆ dipl. ing

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • TERMOGRAFIJA
  11.- 12. studeni 2019.
  Voditelj programa: prof. dr. sc. SREĆKO ŠVAIĆ dipl. ing

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • MJERENJE TEMPERATURE – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA
  25. – 26. rujna 2019.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, temp. ljestvice, etaloni, sljedivost
  – Otpornički termometri, pretvornici temperature
  – Termoparovi, kompenzacija, simulacija
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • MJERENJE TLAKA – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA
  23. – 24. rujna 2019.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, definicije, etaloni, sljedivost
  – Tlačne vage, cijevni manometri, kovni manometri, pretvornici tlaka
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • VODIK I GORIVNI ČLANCI
  17. rujna 2019.
  Voditeljica seminara: doc.dr.sc. Anika Kovač 

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA HRN EN ISO / IEC 17065:2013
  9. – 11. srpnja 2019.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi i Hrvatskoj
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad certifikacijskih tijela za proizvode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO INSPEKCIJSKIH TIJELA PREMA HRN EN ISO / IEC 17020:2012
  2. – 4. srpnja 2019.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • INTEGRITET I TRAJNOST KONSTRUKCIJA
  7. svibnja 2019

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • TLAČNA OPREMA  (novi pravilnik o periodičkim pregledima, pokretna tlačna oprema, izobrazba inspektora za područje periodičkih pregleda)
  4. – 5. travnja 2019.
  Voditelj programa: rpof. dr. sc. SREĆKO ŠVAIĆ dipl. ing.

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • SERVOHIDRAULIKA
  21. veljače 2019.

PROGRAM I PRIJAVNICA

 • TLAČNA OPREMA – VENTILI SIGURNOSTI 
  17.prosinca 2018.

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO INSPEKCIJSKIH TIJELA PREMA HRN EN ISO / IEC 17020 
  4.-6.prosinca 2018.
  Glavne teme seminara su:
  -Akreditacija u Europi,
  -Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  -Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • TEMPERATURA – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA
  28. – 29. studenoga 2018.
  -Glavne teme seminara su:
  -Povijest, temp. ljestvice, etaloni, sljedivost
  -Otpornički termometri, pretvornici temperature
  -Termoparovi, kompenzacija, simulacija
  -Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  -Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • SLJEDIVOT I MJERNA NESIGURNOST
  26. – 27. studenoga 2018.
  Glavne teme seminara su:
  – Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost,
  – Uspostava povjerenja u mjeriteljstvo u RH,
  – Međunarodno povjerenje u mjeriteljstvo,
  – Koje umjernice prihvatiti pri ocjenjivanju
  – Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO INSPEKCIJSKIH TIJELA PREMA HRN EN ISO / IEC 17020:2012
  12. – 14. lipnja 2018.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  -Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • MJERENJE TLAKA – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA 
  09.–10.05.2018
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, definicije, etaloni, sljedivost
  – Tlačne vage, cijevni manometri, kovni manometri, pretvornici
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • MJERENJE TEMPERATURE – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA 
  07.–08.05.2018.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, temp. ljestvice, etaloni, sljedivost
  – Otpornički termometri, pretvornici temperature
  – Termoparovi, kompenzacija, simulacija
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • SLJEDIVOST I MJERNA NESIGURNOST
  02.–03.05.2018.
  Glavne teme seminara su:
  – Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost
  – Uspostava povjerenja u mjeriteljstvo u RH
  – Međunarodno povjerenje u mjeriteljstvo
  – Koje umjernice prihvatiti pri ocjenjivanju
  – Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • LEGIONELE U INSTALACIJAMA PITKE VODE
  20.04.2018. 

PROGRAM I PRIJAVNICA


 • OPREMA POD TLAKOM – NOVI PRAVILNIK
  19.–20.03.2018.

 • 3D ISPIS S POLIMERIMA (osnove) – studenti
  26.02.–09.03.2018.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • STRUCTURAL INTEGRITY AND DURABILITY 
  20.02.2018.

PROGRAMI I PRIJAVNICE 


 • MJERENJA TLAKA – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA 
  13.–14.12.2017.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, definicije, etaloni, sljedivost
  – Tlačne vage, cijevni manometri, kovni manometri, pretvornici
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • SLJEDIVOST I MJERNA NESIGURNOST
  29.–30.11.2017.
  Glavne teme seminara su:
  – Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost,
  – Uspostava povjerenja u mjeriteljstvo u RH,
  – Međunarodno povjerenje u mjeriteljstvo,
  – Koje umjernice prihvatiti pri ocjenjivanju
  – Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  07.–09.11.2017.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – Osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – Stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – Izrada priručnika za kvalitetu,
  – Izrada postupaka i radnih uputa.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • STRUCTURAL INTEGRITY AND DURABILITY
  11.04.2017.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA HRN EN ISO / IEC 17065:2013
  07.–09.03.2017.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi i Hrvatskoj
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad certifikacijskih tijela za proizvode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • SERVOHIDRAULIKA
  28.02.2017.

PROGRAMI I PRIJAVNICA 


 • TEHNIKE OCJENJIVANJA PREMA HRN EN ISO 19011 S PRIMJENOM NA LABORATORIJE USTROJENE PREMA HRN EN ISO / IEC 17025
  18.–19.01.2017.
  Glavne teme seminara su:
  – Vrste audita i zahtjevi Norme
  – Osposobljenost auditora, ljudski aspekti
  – Ustroj, ovlasti i odgovornosti
  – Program i plan audita
  – Metode izvođenja audita
  – Izvještavanje i posljedice

PROGRAMI I PRIJAVNICA • VENTILI SIGURNOSTI I PRIPREMA ZA PERIODIČKE PREGLEDE OPREME POD TLAKOM
  28.–29.11.2016. 


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  29.11.–01.12.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – izrada priručnika za kvalitetu,
  – izrada postupaka i radnih uputa

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO INSPEKCIJSKIH TIJELA PREMA 17020:2012
  22.–24.11.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima
  norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • MJERENJE TEMPERATURE – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA
  16.–17.11.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, temp.ljestvice, etaloni, sljedivost
  – Otpornički termometri, pretvornici temperature
  – Termoparovi, kompenzacija, simulacija
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u labaratoriju

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA 17065:2013
  22.–24.03.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi i Hrvatskoj
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad certifikacijskih tijela za proizvode prema
  zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
  17065:2013

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  29.–31.03.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – izrada priručnika za kvalitetu,
  – izrada postupaka i radnih uputa.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • ZAMOR I LOM KONSTRUKCIJA
  01.03.2016.
  Seminar je posebno osmišljen za inženjere i tehničare iz industrije koji se bave razvojem, projektiranjem, izradom i održavanjem konstrukcija. Seminar je također namijenjen zaposlenicima vladinih institucija, djelatnicima sveučilišta koji se bave ovim područjem ili se susreću sa sličnim problemima, te svim drugim zainteresiranim osobama.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • MJERENJE TLAKA – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA
  23.–24.02.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, definicije, etaloni, sljedivost
  – Tlačne vage, cijevni manometri, kovni
  manometri, pretvornici
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • OPREMA POD TLAKOM
  22.–23.02.2016.
 • USTROJSTVO INSPEKCJSKIH TIJELA PREMA HRN EN ISO / IEC  17020:2012
  27.–29.10.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima
  norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA HRN EN ISO / IEC 17065:2013
  24.–26.11.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi i Hrvatskoj
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad certifikacijskih tijela za proizvode prema
  zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
  17065:2013

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  29.09. – 01.10.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – izrada priručnika za kvalitetu,
  – izrada postupaka i radnih uputa.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • IZOBRAZBA TERMOGRAFISTA PREMA NORMI 
  ISO 9712 – Stupanj 1
  28.09. – 03.10.2015.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • SLJEDIVOST I MJERNA NESIGURNOST
  08.–09.07.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost,
  – Uspostava povjerenja u mjeriteljstvo u RH,
  – Međunarodno povjerenje u mjeriteljstvo,
  – Koje umjernice prihvatiti pri ocjenjivanju
  – Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • IZRADA ELABORATA ALTERNATIVNIH SUSTAVA OPSKRBE ENERGIJOM
  21.–22.05.2015.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  12.–14.05.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – izrada priručnika za kvalitetu,
  – izrada postupaka i radnih uputa.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


Karbonatna stabilnost vode – ključ rješavanja problema taloženja kamenca i agresivnosti vode
16.04.2015.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • MJERENJE TEMPERATURE – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA
  07.–08.04.2015
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, temp. ljestvice, etaloni, sljedivost
  – Otpornički termometri, pretvornici temperature
  – Termoparovi, kompenzacija, simulacija
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • MJERENJE TLAKA – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA
  09.–10.04.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, definicije, etaloni, sljedivost
  – Tlačne vage, cijevni manometri, kovni
  manometri, pretvornici
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  10.-12.03.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – izrada priručnika za kvalitetu,
  – izrada postupaka i radnih uputa.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • INTEGRITET I VIJEK TRAJANJA KONSTRUKCIJA 
  24.02.2015.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • VENTILI SIGURNOSTI, PRORAČUN, ISPITIVANJA I PREGLED VENTILA U UPORABI
  18.02.2015.

 • PROPISI I NORME IZ PODRUČJA PITKA VODA / POTROŠNA TOPLA VODA / LEGIONELE
  29.01.2015.

PROGRAMI I PRIJAVNICA