Mjerenje temperature - osnove mjerenja i umjeravanja

Fakultet strojarstva i brodogradnje
ISTOČNA ZGRADA
ulica Ivana Lučića 5, Zagreb

13.12. i 14.12.2021.godine

INFORMACIJE

CILJ I SADRŽAJ SEMINARA
Mjerenje temperature od značaja je u ispitnim i medicinskim laboratorijima gdje ispitivanja uključuju mjerenje temperature, a rezultati ispitivanja ovise temperaturi na kojoj se ona provode odnosno temperaturi na kojoj se uzorci skladište. Inspekcijska tijela često utvrđuju temperaturu predmeta inspekcije ili prostorija u kojima se oni čuvaju. Koriste se termometri različitih oblika, dimenzija i principa rada. Termometri trebaju biti umjereni, a naručitelji umjeravanja trebaju razumjeti rezultate iskazane u umjernicama da bi termometre mogli ispravno koristiti. Mjerna nesigurnost mjerenja temperature treba biti uključena u procjenu ukupne nesigurnost ispitivanja. Zahtjevi na tehničku kompetentnost mjerenja, mjernu sljedivost i mjernu nesigurnost te za trajnu izobrazbu osoblja koji se postavljaju pred laboratorije i druga tijela za ocjenu sukladnosti, definirani su:
 -za ispitne i umjerne laboratorije normom ISO/IEC 17025:2017,
– za medicinske laboratorije normom HRN EN ISO 15189:2012,
– za inspekcijska tijela normom: HRN EN ISO/IEC 17020:2012,
-te brojnim drugim normama koje primjenjuju laboratoriji, certifikacijska i inspekcijska tijela.

Zadaća dvodnevnog seminara je da polaznici:
-upoznaju osnove mjerenja temperature,
-upoznaju značajke mjerila temperature,
-upoznaju način procjene mjerne nesigurnosti
pri mjerenju temperature
-sami mjere u laboratoriju i procjene mjernu
nesigurnost vlastitih mjerenja.

ORGANIZATORI
FSB/LPM – Fakultet strojarstva i brodogradnje / Labaratorij za procesna mjerenja, nacionalni umjerni labaratorij RH za temperaturu, tlak i vlažnost.
CTT – Centar za transfer tehnologije

Vrijeme održavanja: 13.12. i 14.12.2021.
Mjesto održavanja: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Istočna zgrada, Ivana Lučića 5, 10 000 Zagreb

PRIJAVE I PRISTOJBE
Zadnji dan prijave je 9.12.2021.
Pristojba zadvodnevni seminar iznosi:3000 kn + PDV.
Pristojba uključuje: radne materijale i pribor za pisanje, Potvrdu o sudjelovanju, kave i sokove tijekom odmora, i svakodnevni ručak.
Za sve dodatne informacije stojima na raspolaganju putem maila karlo.strunje@fsb.hr

Na seminaru će se provoditi sve propisane mjere zaštite od Corona virusa: COVID potvrde o cijepljenju ili COVID test; maske, propisani razmak, ograničeni broj polaznika.

PROGRAM

PRIJAVA

Zadnji dan prijave je 9.12.2021.
Pristojba za dvodnevni seminar iznosi: 3000 kn + PDV.
Pristojba uključuje: radne materijale i pribor za pisanje, potvrdu o sudjelovanju, kave i sokove tijekom odmora i svakodnevni ručak.
Za sve dodatne informacije stojima na raspolaganju putem maila karlo.strunje@fsb.hr

hrCroatian