INKUBACIJA TVRTKI

Usluga inkubiranja pruža se novoosnovanim malim poduzećima koja tek počinju poslovati ili su u fazi razvoja do maksimalno tri godine starosti. Smještaj CTT-ovog inkubatora unutar fakultetskog prostora, nužan je za održavanje istraživačke atmosferena CTT-u. To je idealno okruženje za razvitak akademskog poduzetništva. Start-up i spin-off kompanije nastale u suradnji FSB-a s gospodarstvom, u inkubatoru CTT-a dobivaju pomoć u prostoru i infrastrukturi. CTT im pruža stručnu i organizacijsku potporu u njihovu razvoju i djelovanju kao što je pomoć u umrežavanju, identificiranju izvora financiranja razvojno-inovacijskih projekata, savjetodavnim i administrativnim uslugama, a posebno edukaciji.

Poseban naglasak poslovne potpore inkubiranim tvrtkama, je u pružanju podrške u razvoju poduzetničkih kompetencija. Iako je Vijeće Europe definiralo poduzetništvo jednom od osam ključnih kompetencija, učenje o poduzetništvu i usvajanje vještina još nije implementirano u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske. Stoga je CTT, kroz inkubator, predan učenju o poduzetništvu. Budući da je inoviranje nedjeljivo od poduzetništva, poduzetničke kompetencije smatramo presudnim za osmišljavanje i realizaciju inovacija.

0
INKUBIRANIH PODUZEĆA KRAJEM 2019.GODINE