ORGANIZATION OF CERTIFICATION BODIES FOR PRODUCTS ACCORDING TO HRN EN ISO / IEC 17065: 2013

The Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
ISTOČNA ZGRADA
ulica Ivana Lučića 5, Zagreb

21.12. – 23.12.2021.godine

INFORMACIJE

CILJ I SADRŽAJ SEMINARA
Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju temeljem Zakona o akreditaciji (NN br.158/2009 i 56/2013).
U 2013. godini izdana je norma HRN EN ISO/IEC 17065:2013 Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga (ISO/IEC 17065:2012; EN ISO/IEC 17065:2012).
Norma se odnosi na sve vrste certifikacijskih tijela koja certificiraju proizvode i usluge, kao što su npr. građevni proizvodi, proizvodi u ekološkoj proizvodnji, električna oprema, strojevi, osobna zaštitna oprema, plinski aparati, srednje i visokonaponska elektroenergetska oprema, tlačna oprema, postupci zavarivanja i dr.
Sva certifikacijska tijela za proizvode koja žele biti akreditirana trebaju se ustrojiti prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013
Osnovna je zadaća ovog trodnevnog seminara pomoć certifikacijskim tijelima za proizvode, djelatnicima ministarstva i državnih upravnih organizacija i onima čiji proizvodi podliježu certifikaciji da: 
-se upoznaju sa sustavom akreditacije u Europi i Hrvatskoj
-se upoznaju s akreditacijskom shemom za certifikaciju proizvoda
-ustroje vlastito certifikacijsko tijelo za proizvode prema HRN RN ISO/IEC 1706:2013
-dobiju temeljna znanja za ulazak u postupak akreditacije certifikacijskog tijela za proizvode

Seminar je namijenjem:
-voditeljima certifikacijskih tijela za proizvode
-osoblju certifikacijskih tijela za proizvode 
-djelatnicima ministarstva i državnih upravnih organizacija koja ovlašćuju ili imenuju te nadziru certifikacijska tijela
-djelatnicima čiji proizvodi podliježu certifikaciji ili koriste usluge tih tijela
-internim auditorima certifikacijskih tijela

ORGANIZATORI
HAA – Hrvatska akreditacijska agencija
CTT – Centar za transfer tehnologije

Vrijeme održavanja: 21.12. – 23.12.2021.
Mjesto održavanja: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Istočna zgrada, Ivana Lučića 5, 10 000 Zagreb

PRIJAVE I PRISTOJBE
Zadnji dan prijave je 17.12.2021.
Pristojba zadvodnevni seminar iznosi:3000 kn + PDV.
Pristojba uključuje: radne materijale i pribor za pisanje, Potvrdu o sudjelovanju, kave i sokove tijekom odmora, i svakodnevni ručak.
Za sve dodatne informacije stojima na raspolaganju putem maila karlo.strunje@fsb.hr

Na seminaru će se provoditi sve propisane mjere zaštite od Corona virusa: COVID potvrde o cijepljenju ili COVID test; maske, propisani razmak, ograničeni broj polaznika.

PRIJAVA

Prijave su zatvorene.

Zadnji dan prijave je 17.12.2021.
Pristojba za dvodnevni seminar iznosi: 3000 kn + PDV.
Pristojba uključuje: radne materijale i pribor za pisanje, potvrdu o sudjelovanju, kave i sokove tijekom odmora i svakodnevni ručak.
Za sve dodatne informacije stojima na raspolaganju putem maila karlo.strunje@fsb.hr

en_GBEnglish