SEMINARS

CTT conducts continuous trainings for different topics of interest to the economy. Seminars, professional gatherings and courses for participants from the economy are conducted in order to enable experts of all profiles to follow the latest scientific achievements in their profession, and thus, even after completing their studies and during their working life, they are highly educated and qualified to solve the most complex engineering problems. Therefore, the training is regularly updated and adapted to the newspapers in this field

ENERGETSKO SVOJSTVO I OPTIMIZACIJA nZEB ZGRADA 26.05.2022.

 • Forum o zelenoj, digitalnoj i održivoj tranziciji
  PROGRAM
 • Od inovacije do patentne prijave
  PROGRAM
 • Oprema pod tlakom niske i visoke razine opasnosti 11.04.2022.
  PROGRAM
 • Primjena dizalice topline 07.04.2022.
  PROGRAM
 • Zaštita od trošenja i korozije 22.03.2022.
  PROGRAM
 • Thermography 23.02. and 24.02.2022.
  PROGRAM
 • Pressure equipment and safety valves 15.02. and 16.02.2002.
  PROGRAM
 • Contractors for fire extinguishers and breathing / diving bottles 31.01.2022.
  PROGRAM

 

 • ORGANIZATION OF CERTIFICATION BODIES FOR PRODUCTS ACCORDING TO HRN EN ISO / IEC 17065: 2013
  21.12.-23.12.2021.
  PROGRAM

 • PRESSURE MEASUREMENT - BASICS OF MEASUREMENT AND CALIBRATION
  15.12. i 16.12.2021.
  PROGRAM I PRJAVNICA
 • TEMPERATURE MEASUREMENT - BASICS OF MEASUREMENT AND CALIBRATION
  13.12. i 14.12.2021.
  PROGRAM

 • STRUCTURE OF INSPECTION BODIES ACCORDING TO HRN EN ISO / IEC 17020: 2012
  08.12.-10.12.2021.
  PROGRAM
 • TRACEABILITY AND MEASUREMENT UNCERTAINTY
  06.12. i 07.12.2021.
  PROGRAM

 • CONTRACTORS FOR FIRE EXTINGUISHERS AND BREATHING / DIVING BOTTLES
  07.12.2021.
  PROGRAM

 • PRESSURE EQUIPMENT AND SAFETY VALVES
  09. i 10.11.2021.

  PROGRAM

 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA HRN EN ISO / IEC 17065:2013
  10. – 12. prosinca 2019. 
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi i Hrvatskoj
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad certifikacijskih tijela za proizvode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 

PROGRAM 


 • USTROJSTVO INSPEKCIJSKIH TIJELA PREMA HRN EN ISO / IEC 17020:2012
  03-05 December 2019
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

PROGRAM  


 • TRACEABILITY AND MEASUREMENT UNCERTAINTY 
  27-28 November 2019
  Glavne teme seminara su:
  – Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost
  – Uspostava povjerenja u mjeriteljstvo u RH
  – Međunarodno povjerenje u mjeriteljstvo
  – Koje umjernice prihvatiti pri ocjenjivanju
  – Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti

PROGRAM


 • OPREMA POD TLAKOM NISKE I VISOKE RAZINE OPASNOSTI
  21. studeni 2019.
  Voditelj programa: prof. dr. sc. SREĆKO ŠVAIĆ dipl. ing

PROGRAM


 • TERMOGRAFIJA
  11.- 12. studeni 2019.
  Voditelj programa: prof. dr. sc. SREĆKO ŠVAIĆ dipl. ing

PROGRAM


 • TEMPERATURE MEASUREMENT - BASICS OF MEASUREMENT AND CALIBRATION
  25. – 26. rujna 2019.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, temp. ljestvice, etaloni, sljedivost
  – Otpornički termometri, pretvornici temperature
  – Termoparovi, kompenzacija, simulacija
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAM


 • PRESSURE MEASUREMENT - BASICS OF MEASUREMENT AND CALIBRATION
  23. – 24. rujna 2019.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, definicije, etaloni, sljedivost
  – Tlačne vage, cijevni manometri, kovni manometri, pretvornici tlaka
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAM


 • VODIK I GORIVNI ČLANCI
  17. rujna 2019.
  Voditeljica seminara: doc.dr.sc. Anika Kovač 

PROGRAM


 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA HRN EN ISO / IEC 17065:2013
  9. – 11. srpnja 2019.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi i Hrvatskoj
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad certifikacijskih tijela za proizvode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

PROGRAM


 • USTROJSTVO INSPEKCIJSKIH TIJELA PREMA HRN EN ISO / IEC 17020:2012
  2. – 4. srpnja 2019.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

PROGRAM


 • INTEGRITET I TRAJNOST KONSTRUKCIJA
  7. svibnja 2019

PROGRAM


 • TLAČNA OPREMA  (novi pravilnik o periodičkim pregledima, pokretna tlačna oprema, izobrazba inspektora za područje periodičkih pregleda)
  4. – 5. travnja 2019.
  Voditelj programa: rpof. dr. sc. SREĆKO ŠVAIĆ dipl. ing.

PROGRAM


 • SERVOHIDRAULIKA
  21. veljače 2019.

PROGRAM

 • TLAČNA OPREMA – VENTILI SIGURNOSTI 
  17.prosinca 2018.

PROGRAM


 • USTROJSTVO INSPEKCIJSKIH TIJELA PREMA HRN EN ISO / IEC 17020 
  4.-6.prosinca 2018.
  Glavne teme seminara su:
  -Akreditacija u Europi,
  -Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  -Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • TEMPERATURA – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA
  28. – 29. studenoga 2018.
  -Glavne teme seminara su:
  -Povijest, temp. ljestvice, etaloni, sljedivost
  -Otpornički termometri, pretvornici temperature
  -Termoparovi, kompenzacija, simulacija
  -Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  -Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • SLJEDIVOT I MJERNA NESIGURNOST
  26. – 27. studenoga 2018.
  Glavne teme seminara su:
  – Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost,
  – Uspostava povjerenja u mjeriteljstvo u RH,
  – Međunarodno povjerenje u mjeriteljstvo,
  – Koje umjernice prihvatiti pri ocjenjivanju
  – Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO INSPEKCIJSKIH TIJELA PREMA HRN EN ISO / IEC 17020:2012
  12. – 14. lipnja 2018.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  -Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • PRESSURE MEASUREMENT - BASICS OF MEASUREMENT AND CALIBRATION 
  09.–10.05.2018
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, definicije, etaloni, sljedivost
  – Tlačne vage, cijevni manometri, kovni manometri, pretvornici
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • TEMPERATURE MEASUREMENT - BASICS OF MEASUREMENT AND CALIBRATION 
  07.–08.05.2018.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, temp. ljestvice, etaloni, sljedivost
  – Otpornički termometri, pretvornici temperature
  – Termoparovi, kompenzacija, simulacija
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • TRACEABILITY AND MEASUREMENT UNCERTAINTY
  02.–03.05.2018.
  Glavne teme seminara su:
  – Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost
  – Uspostava povjerenja u mjeriteljstvo u RH
  – Međunarodno povjerenje u mjeriteljstvo
  – Koje umjernice prihvatiti pri ocjenjivanju
  – Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti

PROGRAM


 • LEGIONELE U INSTALACIJAMA PITKE VODE
  20.04.2018. 

PROGRAM


 • OPREMA POD TLAKOM – NOVI PRAVILNIK
  19.–20.03.2018.

 • 3D ISPIS S POLIMERIMA (osnove) – studenti
  26.02.–09.03.2018.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • STRUCTURAL INTEGRITY AND DURABILITY 
  20.02.2018.

PROGRAMI I PRIJAVNICE 


 • MJERENJA TLAKA – OSNOVE MJERENJA I UMJERAVANJA 
  13.–14.12.2017.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, definicije, etaloni, sljedivost
  – Tlačne vage, cijevni manometri, kovni manometri, pretvornici
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • TRACEABILITY AND MEASUREMENT UNCERTAINTY
  29.–30.11.2017.
  Glavne teme seminara su:
  – Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost,
  – Uspostava povjerenja u mjeriteljstvo u RH,
  – Međunarodno povjerenje u mjeriteljstvo,
  – Koje umjernice prihvatiti pri ocjenjivanju
  – Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  07.–09.11.2017.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – Osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – Stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – Izrada priručnika za kvalitetu,
  – Izrada postupaka i radnih uputa.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • STRUCTURAL INTEGRITY AND DURABILITY
  11.04.2017.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA HRN EN ISO / IEC 17065:2013
  07.–09.03.2017.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi i Hrvatskoj
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad certifikacijskih tijela za proizvode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • SERVOHIDRAULIKA
  28.02.2017.

PROGRAMI I PRIJAVNICA 


 • TEHNIKE OCJENJIVANJA PREMA HRN EN ISO 19011 S PRIMJENOM NA LABORATORIJE USTROJENE PREMA HRN EN ISO / IEC 17025
  18.–19.01.2017.
  Glavne teme seminara su:
  – Vrste audita i zahtjevi Norme
  – Osposobljenost auditora, ljudski aspekti
  – Ustroj, ovlasti i odgovornosti
  – Program i plan audita
  – Metode izvođenja audita
  – Izvještavanje i posljedice

PROGRAMI I PRIJAVNICA • VENTILI SIGURNOSTI I PRIPREMA ZA PERIODIČKE PREGLEDE OPREME POD TLAKOM
  28.–29.11.2016. 


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  29.11.–01.12.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – izrada priručnika za kvalitetu,
  – izrada postupaka i radnih uputa

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO INSPEKCIJSKIH TIJELA PREMA 17020:2012
  22.–24.11.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima
  norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • TEMPERATURE MEASUREMENT - BASICS OF MEASUREMENT AND CALIBRATION
  16.–17.11.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, temp.ljestvice, etaloni, sljedivost
  – Otpornički termometri, pretvornici temperature
  – Termoparovi, kompenzacija, simulacija
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u labaratoriju

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA 17065:2013
  22.–24.03.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi i Hrvatskoj
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad certifikacijskih tijela za proizvode prema
  zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
  17065:2013

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  29.–31.03.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – izrada priručnika za kvalitetu,
  – izrada postupaka i radnih uputa.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • ZAMOR I LOM KONSTRUKCIJA
  01.03.2016.
  Seminar je posebno osmišljen za inženjere i tehničare iz industrije koji se bave razvojem, projektiranjem, izradom i održavanjem konstrukcija. Seminar je također namijenjen zaposlenicima vladinih institucija, djelatnicima sveučilišta koji se bave ovim područjem ili se susreću sa sličnim problemima, te svim drugim zainteresiranim osobama.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • PRESSURE MEASUREMENT - BASICS OF MEASUREMENT AND CALIBRATION
  23.–24.02.2016.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, definicije, etaloni, sljedivost
  – Tlačne vage, cijevni manometri, kovni
  manometri, pretvornici
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • OPREMA POD TLAKOM
  22.–23.02.2016.
 • USTROJSTVO INSPEKCJSKIH TIJELA PREMA HRN EN ISO / IEC  17020:2012
  27.–29.10.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – Rad inspekcijskih tijela prema zahtjevima
  norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE PREMA HRN EN ISO / IEC 17065:2013
  24.–26.11.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – Akreditacija u Europi i Hrvatskoj
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA
  – Rad certifikacijskih tijela za proizvode prema
  zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
  17065:2013

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  29.09. – 01.10.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – izrada priručnika za kvalitetu,
  – izrada postupaka i radnih uputa.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • IZOBRAZBA TERMOGRAFISTA PREMA NORMI 
  ISO 9712 – Stupanj 1
  28.09. – 03.10.2015.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • TRACEABILITY AND MEASUREMENT UNCERTAINTY
  08.–09.07.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – Zahtjevi na sljedivost i mjernu nesigurnost,
  – Uspostava povjerenja u mjeriteljstvo u RH,
  – Međunarodno povjerenje u mjeriteljstvo,
  – Koje umjernice prihvatiti pri ocjenjivanju
  – Izražavanje i procjena mjerne nesigurnosti.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • IZRADA ELABORATA ALTERNATIVNIH SUSTAVA OPSKRBE ENERGIJOM
  21.–22.05.2015.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  12.–14.05.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – izrada priručnika za kvalitetu,
  – izrada postupaka i radnih uputa.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


Karbonatna stabilnost vode – ključ rješavanja problema taloženja kamenca i agresivnosti vode
16.04.2015.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • TEMPERATURE MEASUREMENT - BASICS OF MEASUREMENT AND CALIBRATION
  07.–08.04.2015
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, temp. ljestvice, etaloni, sljedivost
  – Otpornički termometri, pretvornici temperature
  – Termoparovi, kompenzacija, simulacija
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • PRESSURE MEASUREMENT - BASICS OF MEASUREMENT AND CALIBRATION
  09.–10.04.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – Povijest, definicije, etaloni, sljedivost
  – Tlačne vage, cijevni manometri, kovni
  manometri, pretvornici
  – Mjerenje, umjeravanje, mjerna nesigurnost
  – Primjeri, stvarno mjerenje u laboratoriju.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • USTROJSTVO LABORATORIJA PREMA HRN EN ISO / IEC 17025:2007
  10.-12.03.2015.
  Glavne teme seminara su:
  – akreditacija u Europi,
  – Hrvatska akreditacijska agencija, HAA,
  – zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,
  – osiguravanje kvalitete u laboratoriju,
  – stručna osposobljenost u laboratoriju,
  – izrada priručnika za kvalitetu,
  – izrada postupaka i radnih uputa.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • INTEGRITET I VIJEK TRAJANJA KONSTRUKCIJA 
  24.02.2015.

PROGRAMI I PRIJAVNICA


 • VENTILI SIGURNOSTI, PRORAČUN, ISPITIVANJA I PREGLED VENTILA U UPORABI
  18.02.2015.

 • PROPISI I NORME IZ PODRUČJA PITKA VODA / POTROŠNA TOPLA VODA / LEGIONELE
  29.01.2015.

PROGRAMI I PRIJAVNICA