IZVOĐAČI PRIPREME ZA VATROGASNE APARATE I BOCE ZA DISANJE / RONJENJE

Fakultet strojarstva i brodogradnje
PLAVA DVORANA
ulica Ivana Lučića 5, Zagreb

31.01.2022.godine
8:45-16:00

INFORMACIJE

Svrha izobrazbe je dati polaznicima sve potrebne informacije i postupke vezane za pripremu boca za disanje, ronjenje i vatrogasne aparate za ispitivanja predviđena periodičkim pregledima.
Prema pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za provedbu periodičkih boca za disanje/ronjenje i vatrogasnih aparata potrebno je izvršiti pripremne radnje kako bi inspektor ovlaštenog tijela mogao provesti traženi pregled.

STRUČNO PODRUČJE
Strojarstvo, brodogradnja, pomorski promet, ribarstvo, agrikultura, zaštita okoliša, energetska učinkovitost, građevina, medicina

PODRUČJE TEHNIČKE REGULATIVE
Zakon o zaštiti od požara, Pravilnik o vatrogasnim aparatima, Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod gradnje, Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama, Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

PREDAVAČI
Profesori sa Fakulteta stroarstva i brodogradnje i drugih visokoškolskih i znanstveno-istraživačkih ustanova, ovlašteni inženjeri

CIJENA: 1250 kn + PDV
Cijena uključuje tiskane materijale i ručak. Za grupu od tri ili više polaznika, odobravamo 10% popusta. Za grupu preko deset polaznika, odobravamo 15% popusta.

Zbog sigurnosti svih sudionika, stručni skup “Izvođači pripreme za vatrogasne aparate i boce za disanje/ronjenje” će se održavati sukladno zadnjim propisanim epidemiološkim mjerama u trenutku održavanja.

Sukladno tome, sudjelovanje na predavanjima i ostalim aktivnostima u organizaciji Centra za transfer tehnologije d.o.o. bit će moguće samo uz posjedovanje EU digitalne Covid potvrde.

TEME:

 1. Struktura područja opreme pod tlakom
 2. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
 3. Akredetacija za inspekciju opreme pod tlakom
 4. Tehničke upute
 5. Priprema boca za vatrogasne aparate i boca za disanje/ronjenje
 6. Postupak probe tlakom i probe nepropusnosti
 7. Oprema za pripremu i provedbu probe tlakom
 8. Prostor i oprema

  Trajanje 1 dan od 8:45 do 16:00

  CIJENA 1250KN + PDV

PRIJAVA

hrCroatian